Visit Santa at Taigum Square

11 Nov 2019

Visit Santaland at Taigum Square this festive season and share your gift wishes with Santa.

 

Saturday November 30 10am - 1pm
Sunday December 1 10am - 1pm
Monday December 2 10am - 1pm
Tuesday December 3 10am - 1pm
Wednesday December 4 10am - 1pm
Thursday December 5 10am - 1pm
Friday December 6 10am - 1pm
Saturday December 7 10am - 1pm
Sunday December 8 10am - 1pm
Monday December 9 10am - 1pm
Tuesday December 10 10am - 1pm
Wednesday December 11 10am - 1pm
Thursday December 12 10am - 2pm
Friday December 13 10am - 1pm
Saturday December 14 10am - 3pm
Sunday December 15 10am - 2pm
Monday December 16 10am - 2pm
Tuesday December 17 10am - 2pm
Wednesday December 18 10am - 2pm
Thursday December 19 10am - 7pm
Friday December 20 10am - 4pm
Saturday December 21 10am - 4pm
Sunday December 22 10am - 4pm
Monday December 23 10am - 4pm
Tuesday December 24 10am - 4pm